DIAGNOSTIČNI PREGLED CELEGA TELESA S KVANTNO TEHNOLOGIJO OBERON

HITRO IN ENOSTAVNO ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI IN TEŽAV OBERON

je revolucionarna diagnosticna naprava, ki nam z izjemno natancnostjo diagnosticira stanje celega telesa in vsakega posameznega organa. Odkrije kakršnokoli bolezen. Prav tako pomaga odkriti potencialne težave že v zacetnih stopnjah in tako omogoci zgodnje odkrivanje vseh zdravstvenih težav, tudi tiste v zacetni fazi, ko še niso zicno izražene in tako daje možnost vpogleda v razvoj bolezni še preden je le-ta vidna. Z diagnosticnim pregledom OBERON je mogoce izslediti vsa odstopanja od normalnega zdravstvenega stanja in sicer na podlagi sprememb v karakteristikah valovanj frekvenc v tkivih in celicah.

TERAPIJE IN ZDRAVLJENJE

Oberon kvantna tehnologija omogoca poleg diagnosticnega pregleda tudi alternativno zdravljenje z bioresonancnimi terapijami, ki vplivajo na obcutno izboljšanje ali pa celo odpravo razlicnih težav in bolezni. Terapije so izjemno ucinkovite in primerne tudi za otroke in nosecnice.

PREVENTIVNI PREGLED

Ker OBERON metoda omogoca avtomatsko odkrivanje kakršnihkoli neravnovesij v organih in tkivih tudi v povsem zacetnem stadiju je zelo priporocljiv za preventivni pregled tudi pri popolnoma zdravih ljudeh saj na ta nacin lahko pravočasno preprecimo nastanek morebitne zdravstvene težave ali bolezni.

KAKO POTEKA PREGLED
Pregled poteka tako, da medtem, ko ste udobno namešceni in se izvaja skeniranje telesa, lahko potek celotnega procesa opazujete na zaslonu. Traja cca 1 uro Rezultati in porocilo pregleda so na voljo takoj, skupaj z virtualnimi slikami preiskanih podrocij telesa. Preiskava je varna, neboleca in natancna. Primerna je tudi za otroke in nosečnice.